Witte rook en zwarte sneeuw

Witte rook en zwarte sneeuw

Tijdens de voorstelling van de begrotingsronde hebben we allemaal kunnen zien wat een ‘historisch’ akkoord over de begroting voor ons, de doorsnee burger, betekent. De enige dingen die nog groeien gedurende de regeerperiode van de laatste regeringen, zijn het aantal mensen die sociaal tarief hebben, het aantal mensen onder de armoedegrens en het aandeel dat energie inneemt in het gezinsbudget .

Meer besparingen dan eigenlijk voorzien.

Als uitgangspunt van de begrotingsronde was er een besparing van 2 miljard Euro op de begroting voorzien, maar die is opgelopen tot 2,6 miljard, een besparing die grotendeels bestaat uit verhoging van de inkomsten via extra sociale lasten, fraudebestrijding, extra heffingen op tabak en niet te vergeten een korting van 2,5 % op de uitkering van langdurig zieken, terecht in sommige gevallen, maar volledig uit den boze in andere gevallen. Een extra ‘besparing’ in een tijd waar de hele bevolking kreunt onder een nog steeds stijgende energiefactuur, die ondertussen al de richting van een compleet maandloon of zelfs meer gaat. Een extra besparing in een tijd waar de BTW-inkomsten, accijnzen en andere heffingen ‘historisch hoog zijn..

Een verlenging van het sociaal tarief voor 1 miljoen gezinnen

Niet dat ik het die mensen niet gun, maar als kanttekening moet ik toch wel even vermelden dat 1 miljoen gezinnen met een sociaal tarief eerder wijst op een structureel probleem, dat niet met een tijdelijke maatregel opgelost kan worden. Bovendien mogen we niet vergeten dat deze maateregel via de openbare dienstverplichting gefinancierd wordt en niet via de algemene middelen, maw die via de factuur van alle andere gezinnen gefinancierd wordt. Ook het aantal mensen onder de armoedegrens wijst een duidelijk op een structureel probleem.

En wat met de gezinnen die net buiten die sociaal tarief vallen ?

Ja hoor, ook dat heeft de overheid voorzien. Zij kunnen bij betalingsproblemen terugvallen op een sociale leverancier,. Hierbij maak ik me de bedenking wat hier zo sociaal aan is, vermits de prijzen van die sociale leverancier voor Vlaanderen althans, veruit het hoogste zijn van de ons omringende landen en een pak hoger dan de reguliere markt. (*) Hiermee besparen gezinnen dus niets, integendeel zelfs. Zij zijn een pak duurder af, want de burger moet maar leren zijn verbruik bij te sturen, zijn budget degelijk te beheren. Het doel van deze ontradende maatregel is de burger zo snel mogelijk terug naar die reguliere markt te sturen, Dus gezinnen die net teveel verdienen voor een sociaal energietarief, moeten niet geholpen worden omdat de stijgende energieprijzen en openbare dienstverplichtingen hun keuze zijn en zij hadden bij hun eigen begroting maar hadden wel moeten voorzien dat de overheid het sociaal tarief ging uitbreiden en langer in stand ging houden. Neen, integendeel deze burgers moeten nog eens extra bestraft worden.

(*) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/01/grote-verschillen-distributienettarieven

Waar zijn die enorme meeropbrengsten van de BTW, accijnzen en andere heffingen dan ?

Op één punt heeft de Federale overheid in ieder geval woord gehouden. Nee, de mensen met een zwembad zullen niet profiteren van een BTW- verlaging. Maar ook de mensen die nu ‘zwarte sneeuw’ gaan zien en betalingsproblemen krijgen, zullen hier geen voordeel uit halen. Het modale gezin mag en zal geen voordeel hebben, dat enigszins tegemoet zou kunnen komen aan stijgende uitgaven voor energie. Neen, de Overheid wenst niet af te zien van de inkomsten uit de stijgende heffingen op alle vormen van energie. Die meeropbrengsten zijn op een of andere manier verdwenen in het zwarte gat dat “begroting” heet. Ook voorziet de begroting dat er een soort éénmalige korting zal komen op de energiefactuur van 80 euro, van gezinnen met een sociaal tarief. Prachtig voor al die gezinnen die al een sociaal energietarief hebben, maar minder prachtig voor alle gezinnen die niets ontvangen, zij moeten maar roeien met de riemen die ze hebben. Maar men heeft er toch maar voor gezorgd dat niemand met een zwembad ergens van zal profiteren.

Wat heeft onze overheid dan wel voorzien ?

De bijzondere sociale bijdrage (die al jaren moest verdwenen zijn) zal verdwijnen op termijn, alsof dit “op termijn” ook maar 1 cent bijdraagt aan de huidige kosten van de energiefactuur. Dat is iets waar we pas over een goed jaar de eerste vruchten van zullen plukken en pas binnen 5 jaar de volledige impact zullen voelen. Maar nu, wanneer we onze factuur moeten betalen, helpt ons dat voor geen millimeter. Laat ons wel wezen, de juiste modaltiteiten zijn nog niet eens uitgewerkt

Voor al die mensen, die geactiveerd zullen worden aan een, voor het grootste gedeelte dan toch, minimumloon, is er ook een verhoging van de tussenkomst voor de kinderopvang van 1 Euro voorzien., waarbij wel vergeten wordt dat een behoorlijk aantal van hen dan de voordelen van de sociale bescherming verliezen en er ‘de facto’ op achteruit gaan.

Ook zullen er bepaalde belastingen op energie worden omgezet naar accijnzen, een middel waarmee bedrijven als ‘grootverbruiker’ dan op een andere manier behandeld kunnen worden als gezinnen. Dit was iets dat sowieso moest gebeuren, omdat België anders op de vingers getikt zou worden door Europa voor het onrechtmatig verstrekken van energiesubsidies aan bedrijven. Nog maar eens een nieuwe verkapte subsidie aan bedrijven, die de gezinnen wel op een andere manier moeten ophoesten.

Conclusie

Een zelfgenoegzame olifant heeft een muis gebaard, die bij een groot deel van de gezinnen het laatste brood op de plank gaat opeten. ‘Historisch’ is alleen het onbegrip en het gebrek aan empathie voor de eigen bevolking en kiezers en het gebrek aan inzicht en daadkracht om een doordacht lange termijn beleid te voeren. Of hoe een land, met het meeste politici per capita en, de hoogst belastinggraad, het minste voeling heeft met de eigen bevolking en rustig doorhobbelt op haar pad om de hele lagere middenklasse uit te buiten tot de laatste cent, zonder perspectief op beterschap en zonder visie op middellange of lange termijn, wat betreft energiebeleid. Moeten wij ons nu allemaal gesteund voelen omdat die paar mensen met een zwembad geen financiëel voordeel zullen hebben ? Mogen wij van onze ministers verwachten dat zij een wel doordacht beleid voeren, in ruil voor hun salaris van minimum 14,700 bruto per maand ? Witte rook voor de begroting, maar zwarte sneeuw voor de gezinnen.

Samen zijn wij ook sterk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord