BTW, Inflatie, Indexatie en andere fabeltjes van de Overheid

Naar aanleiding van verschillende uitspraken van ministers van de Federale en Gewestelijke overheden over de reden waarom BTW op energie niet verlaagt kan worden, wil ik toch de nodige bedenkingen maken. Vooral bij de uitspraak van minister van financiën Vincent Van Peteghem : “Door de BTW op energie te verlagen, zouden de mensen een indexsprong missen”.

Wat is inflatie ?

Kort gezegd is inflatie ‘muntontwaarding’ ofwel vermindering van de waarde van de Euro omdat er meer geld in omloop is, waar geen achterliggende waarde tegenover staat. Zo werd door Europa, na de bankencrisis, een aantal jaren 80 miljard per maand aan bankbriefjes bijgedrukt met de bedoeling de waarde van de Euro te verlagen tegenover andere valuta’s en zo de concurrentie-positie van Europese bedrijven te versterken. Een neveneffect is evenwel dat gezinnen ook minder kunnen kopen omdat onze Euro minder waard is, anders gezegd : onze koopkracht vermindert.

Wat is indexatie ?

Omdat onze koopkracht systematisch wordt aangetast door inflatie, wordt deze koopkracht met een overschrijding van de spil-index weer enigszins( (maar niet volledig) op peil gebracht. Een belangrijke kanttekening hierbij is evenwel, dat gedurende de periode voor een aanpassing we eigenlijk al sinds de vorige aanpassing teveel aan het betalen zijn. De indexaties zijn dus eigenlijk ‘vijgen na Pasen’ . Bovendien zorgt de berekeningswijze van de indexatie ervoor dat we bij iedere aanpassing een klein stukje aan koopkracht inboeten, dit door de keuze van de producten die in de indexkorf zitten en hun gewicht in het totale pakket.

Wat is de rol van BTW in dit verhaal ?

Als door een verlaging van de BTW de inflatie vertraagt en dus ook de indexatie, betekent dit de volgende overschrijdingen van de spil-index enkele maanden uitgesteld zullen worden gedurende een aantal jaren en daarna zal de spil-index terug in zijn oorspronkelijke pad volgen. Aan de andere kant zorgt die verlaging wel dat gezinnen onmiddellijk over een ruimer budget beschikken voor andere aankopen.

De hamvraag is evenwel of dit zo erg is voor de gezinnen, aangezien het aandeel BTW op energie beperkt is tot ca 1-1,5 % op de totale indexkorf. Laat ons niet vergeten dat BTW op alle goederen en diensten, zwaarder weegt dan eender welk individueel product of dienst.

Uit een studie van het planbureau bij de tijdens vorige verlaging van de BTW op elektriciteit, blijkt dat dit helemaal niet zo erg zou zijn voor de eindconsument, maar ook niet voor de bedrijven en de werkgelegenheid, in tegendeel zelfs.

Daar blijkt dat in eerste instantie de overheid een verlies aan inkomsten heeft dat later gerecupereerd wordt door toename in de tewerkstelling en dus afname van uitkeringen, verhoogde inkomsten uit belastingen op arbeid, winsten van bedrijven en stijgende inkomsten van BTW door toegenomen koopkracht.

Evaluatie van de btw-verlaging op elektriciteit voor huishoudelijk gebruik

Conclusie

Als de Overheid zo’n grote weerstand heeft tegen een BTW-verlaging is dat niet omdat het niet gunstig zou zijn voor de eindverbruiker of voor de bedrijven en economie. De Overheid zelf vaart er ook wel bij op termijn. Het hoofdeffect van een BTW-verlaging voor de Overheid is dat zij daarmee een deel van haar macht uit handen geeft.

Doordat er tijdelijk minder inkomsten zijn, is de Overheid niet langer in staat te bepalen wie er profiteert van die overheidsmiddelen die zijn vrijgemaakt door de BTW-verlaging (die gaan naar ieder gezin).

Hierdoor is de Overheid minder in staat bepaalde groepen te bevoordelen met maatregelen zoals een uitgebreid sociaal tarief en daarmee stemmen te ronselen voor de volgende verkiezingen. Maar ook heeft de Overheid minder middelen om de burger bij te sturen in zijn gedrag en kan zij minder uitdelen aan diegenen die de bestuursmandaten betalen aan politici die niet herkozen worden. De Overheid zal er alles aan doen om maximale controle te behouden over de burgers, tegen elke prijs die niet door de politici zelf betaald wordt.

Samen zijn wij ook sterk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord