ZIJN NETWERKKOSTEN OF PROSUMENTENTARIEF WEL BILLIJK VOOR ZONNEPANELENEIGENAARS?
Eén van de meest voorkomende argumenten tegen het ondersteunen van zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen door middel van subsidies en premies, is dat de stroomverbruikers die PV-installatie hebben, het meest worden getroffen, aangezien zij de kosten van subsidies, etc. moeten betalen zonder van de (financiële) voordelen te kunnen genieten. Dit argument is in het verleden, en vaak met succes, gebruikt door de overheid, energiebedrijven en toezichthouders. Dit is echter een schijn-argument, want privé-eigenaars ontvangen niet de vergoedingen en subsidies die zonne-en windparken ontvangen. Het overgrote deel van de ondersteuning gaat evenwel naar de grote spelers op de markt van “groene energie” en verhogen bijgevolg ook de netwerkkosten voor zonnepaneleneigenaars.
WAT BLIJKT UIT EERDER ONDERZOEK ?
In een studie (A review of the value of solar methodology with a case study of the U.S. VOS) werd aangetoond dat zonnepanelen niet alleen gunstig zijn voor elektriciteitsbedrijven maar ook voor hun klanten. “Klanten met met zonnepanelen zorgen ervoor dat er netwerkcapaciteit vrijkomt waardoor nutsbedrijven infrastructuurinvesteringen kunnen uitstellen en soms zelfs helemaal niet moeten doen, terwijl zonne-energie tegelijkertijd de het elektriciteitsaanbod verhoogt op een aantal piekmomenten, waardoor de prijs gedrukt kan worden.”
Het model houdt rekening met de volgende variabelen: vermeden exploitatie- en onderhoudskosten; vermeden brandstof; vermeden opwekkingscapaciteit; vermeden reservecapaciteit; vermeden netcapaciteit; en kosten voor milieu- en gezondheidsaansprakelijkheid als gevolg van energieopwekking uit fossiele brandstoffen.
WORDEN EIGENAARS VAN ZONNEPANELEN DAN NIET TEN ONRECHTE GESTRAFT?
Het is de netbeheerder die eigenlijk moet instaan voor het beheer van het net, opvangen van de pieken (met batterijen) . Door het prosumententarief (wat eigenlijk een capaciteitstarief op je omvormer is) op te leggen wordt de netbeheerder van zijn verantwoordelijkheid ontheven en wordt de verantwoordelijkheid bij de netgebruiker gelegd. Het is de netgebruiker die investeringen moet doen om zijn elektriciteitsfactuur onder controle te houden. De zonnepaneleneigenaar wordt dus gestraft voor het feit dat hij de netbeheerder laat besparen op zijn investeringen, terwijl diezelfde zonnepaneleneigenaar juist zou moeten worden ondersteund en beloond.
CONCLUSIE
De Vlaamse Overheid, VREG, Fluvius en de energieleveranciers hebben al jarenlang een gezamenlijke campagne opgezet bij alle verbruikers van elektriciteit om eigenaars van zonnepanelen als de schuldige aan te duiden voor de massale investeringen die nodig zijn om het netwerk te versterken. De reden dat het netwerk moet worden versterkt  is NIET de installatie van zonnepanelen, maar WEL de steeds toenemende elektrificatie van onze maatschappij (elektrisch verwarmen, koken, vervoer, enz.).
In plaats van de “goede huisvader” te belonen voor zijn inspanningen en investeringen om de netwerkkosten naar beneden te halen, wordt deze integendeel bestraft met afschaffing van subsidies en extra kosten zoals het prosumententarief (wat niet meer is dan een verkapt capaciteitstarief op het vermogen van je omvormer).