Beloftes die worden nagekomen, elektriciteit zonder zorgen, een heldere toekomstvisie die duurzaamheid mogelijk maakt, investeringen van de overheid in energieopslag en alternatieven voor aardolie en aardgas, op een doorzichtige manier via overheidsfinanciering, een doorgedreven fraudebestrijding en vooral stem van de burgers doen horen.

Elektriciteit is geen luxeproduct of het nu over duurzame of klassiek opgewekte energie gaat.

Volgens een studie van Fluvius (2018) is het netwerk, in zijn huidige staat, nog niet eens in staat om aan alle warmtebehoefte voor huishoudens te voorzien, zonder te spreken over andere huishoudelijke toepassingen, industrie en eventueel elektrisch vervoer. Een omslag naar duurzame energie is onmogelijk zonder grootschalige opslagmogelijkheden van energie.

Op dit moment is de kerntaak van Fluvius, het leveren en ontvangen van energie bij eindklanten. Wat evenwel geen kerntaak is, is de uitkering van dividenden en al zeker niet als je weet dat er massale investeringen nodig zijn om de omslag naar duurzame energie te maken. Want die betekent dat onze netwerkbijdragen als winst uitgekeerd worden ipv een strategische reserve op te bouwen.

Fluvius moet het netwerk klaarmaken voor de toekomst en dat betekent ook investeren in opslag en dat betekent niet de mensen laten investeren voor een beetje gebruiksgemak, dat eerst wordt afgenomen.

Wat willen wij als actiegroep?

1. Wij willen geen rendement van 5% als compensatie, wij hebben zelf onze spaargelden en leningen geïnvesteerd om een lagere factuur te krijgen, niet om hetzelfde of meer te betalen. Dus behoud van de terugdraaiende teller of een alternatief zoals een injectieprijs die overeenkomt met de volledige verbruiksprijs.

2. Overheidsbeloften moeten nagekomen worden, dus ook die van de terugdraaiende teller, anders is het hele draagvlak van verduurzaming definitief verdwenen. Als er geen rechtszekerheid is voor gezinnen, zal er ook niet meer geïnvesteerd worden. Wij willen dezelfde rechtszekerheid die ook aan grote investeerders gegeven wordt.

3. Een netwerk dat in 2030 klaar is om de omschakeling naar duurzame energie te maken en dus ook voldoende robuust is om de verdere elektrificatie aan te kunnen. Een netwerk dat nu reeds begint te bouwen aan grootschalige opslagfaciliteiten.

4. In concreto wil dit zeggen dat wij geen lapmiddel willen, zoals zelf investeren in batterijen, verbruik spreiden met een capaciteitstarief dat lager ligt dan de minimale dienstverplichting van Fluvius, om dan in 2030 tot de vaststelling te komen dat de kassa leeg is en alsnog het netwerk moet aangepast worden aan de nieuwe realiteit, met als gevolg een nieuwe stijging van de netwerkkosten, nadat wij al privé geïnvesteerd hebben.

5. Al helemaal geen capaciteitstarief voor injectie, want daarmee helpen de burgers de overheid om de investeringen te verlagen.

6. Wij willen niet constant heen en weer lopen tussen onze apparaten, naargelang de zon wel of niet schijnt en al zeker willen wij niet al onze toestellen vervangen door de laatste generatie omdat Fluvius het heeft nagelaten zijn netwerk in orde te houden (zij wisten dat zonnepanelen en windturbines geplaatst werden en hadden dit moeten voorzien).

7. Met het huidige energiedecreet tekenen wij in voor een steeds stijgende factuur en blijvende investeringen van de gezinnen en later onze kinderen, omdat nu de distributienetwerkbeheerder nalaat de nodige investeringen te doen en de nodige reserves opzij te zetten.

8. Wij willen een overheid die een toekomstvisie heeft en niet de ene koterij na de andere opzet om de vergissingen van het verleden op te lappen. Kort gezegd, wij willen een compleet nieuw energiedecreet en geen oplapwerk van iets dat niet meer aan de realiteit beantwoordt.

9. Investeringen in alternatieven voor aardolie en aardgas, niet enkel met elektriciteit, maar met alle mogelijkheden die ons energie onafhankelijker maken (waterstof, ammoniak, methanol, etc waarbij heel België betrokken is) maar waarbij vooral de burger betrokken wordt als gesprekspartner.

Nieuwsbrief

Meld je aan om onze nieuwsbrief in je inbox te ontvangen.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.