WAT IS ER MIS MET DE DIGITALE METER?
De kosten voor groenestroomcertificaten en warmte-krachtkoppeling liggen ten last van de DNB en niet ten laste van de netgebruikers. Nu de VREG duidelijk toegeeft dat de kosten inzake openbare dienstverplichtingen en toeslagen niet thuishoren in de elektriciteitsfactuur is het onbegrijpelijk, ongemotiveerd en totaal in strijd met het voorgaande dat deze onkosten door de VREG toch aangehouden blijven in de huidige tariefmethodologie! We mogen dan ook geruststellen dat het blijven aanrekenen van de kosten inzake “openbare dienstverplichtingen en toeslagen” aan de netgebruikers een georganiseerde oplichting bewijst.
De schending van het Europees verdrag van de rechten van de mens art 8 door de digitale meter.De meters registreren nieuwe vormen van persoonlijke data op een nieuwe wijze, waardoor via het stopcontact zeer nauwkeurig ‘achter de voordeur’ gekeken kan worden. Hierdoor worden zaken als levenspatroon, maar ook vakanties en aanwezige typen aan elektronische producten zichtbaar voor netbeheerders en leveranciers van gas en elektriciteit. Niet alleen roept dit vragen op vanuit veiligheidsperspectief, maar ook vanuit het perspectief van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer,
Het concept van slimme meter bewijst : de “slimme meter” op zich is niet slim, maar dat door de toevoeging van communicatietechnologie aan gas- of elektriciteitsmeters, de meetinrichting op afstand uit leesbaar en aan stuurbaar wordt, wat enkel maar een voordeel is voor de DNB, die nu niet meer jaarlijks bij netgebruikers langs moet gaan om meteropnames te verrichten. De netgebruikers halen geen enkel voordeel uit de installatie van een digitale meter alleen. Zij zullen bijkomende investeringen moeten doen in software en hardware om ook maar enig voordeel te halen uit een digitale meter.
Het is bewezen dat de digitale meter S211 de toegelaten stralingsnorm van 2,8 V/m overschrijdt en wel degelijk een gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Niet alleen omwille van het overschrijden van de stralingsnorm, maar ook omwille van het gevaar voor de volksgezondheid moet de digitale meter S211 uit de handel genomen worden en overal waar deze reeds werd geïnstalleerd, terug vervangen worden door een analoge meter iets waar de VREG / Fluvius het nodige voor zullen moeten doen. Het departement Omgeving heeft in haar mail bevestigd dat er nooit een onderzoek naar de straling van de driefasige meter T211 werd uitgevoerd.
CONCLUSIE
Ook met de digitale meter loopt het langs alle kanten mis. Er zijn inbreuken op vlak van privacy, kost ons meer geld en levert geen voordeel op, is niet conform de stralingsnorm en heeft niet de juiste keuringsattesten.