Zondag 3 oktober beantwoordt Mevr. Demir uw vragen !

Tijdens de uitzending van “De Zevende Dag” van 03 oktober 2021 hebben jullie de kans om zelf je stem te laten horen bij Mevr. Demir. Daarom verzoek ik aan alle gedupeerden dit ook massaal te doen.Hiervoor heeft www.BMS.vlaanderen een aantal voorbeeld-mails opgesteld die U kan copiëren in een email, desgewenst aan uw persoonlijke situatie aanpassen en opsturen naar : dezevendedag@een.be

Voorbeeld 1

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 14 januari 2021 niet het principe van de terugdraaiende teller vernietigd. Het Hof heeft de beslissing van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering ter zake, het decreet, vernietigd enkel en alleen omdat bij toepassing van dit mechanisme de exclusieve bevoegdheid van de Federale Overheid, van de CREG en van de VREG in bepaalde domeinen met de voeten wordt getreden. De BELOFTE van Tommelein was meer dan een belofte het was een BESLISSING / DECREET van de voltallige Vlaamse regering.Het mechanisme van de terugdraaiende teller analoge of digitale teller zou dus nog steeds kunnen gelden voor zover de vereiste beslissingen door de bevoegde overheden worden genomen. Dit wordt niet gedaan alhoewel het “decreet” was om dit systeem nog 15 jaar te handhaven, trouwens dit mechanisme geldt nog steeds in Wallonië, we maken toch deel uit van een zelfde land, toch? Ook in de ons omringende landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland) is er een vergelijkbare compensatie.Vlaanderen daarentegen neemt elke motivatie weg bij de bestaande bezitters van zonnepanelen, die om begrijpelijke redenen meer en meer hun panelen willen afschakelen, en eveneens bij eventuele toekomstige investeerders.Wanneer wordt hierover vergadert om Vlaamse gezinnen terug op het pad van de hernieuwbare energie te zetten.

Voorbeeld 2

De terugdraaiende teller was voor gezinnen in Vlaanderen de motivatie om zonnepanelen te plaatsen. We verwachten dat deze terug in voege komt via de Digitale Meter. Er is geen gegronde reden om deze niet terug in voege te laten treden.Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 14 januari 2021 niet het principe van de terugdraaiende teller vernietigd. Het Hof heeft de beslissing van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering ter zake vernietigd enkel en alleen omdat bij toepassing van dit mechanisme dit de exclusieve bevoegdheid was van de Federale Overheid, van de CREG en van de VREGHet mechanisme van de terugdraaiende teller via DM zou dus nog steeds kunnen gelden voor zover de beslissing genomen wordt door de bevoegde overheden namelijk de vlaamse, de federale, de VREG en de CREGMvr., welk is de reden waarom deze vergadering nog niet heeft plaats gevonden ?

Voorbeeld 3

Bezitters van zonnepanelen zijn geen liefdadigheidsinstelling. Zij hebben hun spaarcenten, op jullie vraag nota bene om in regel te komen met de eis van de EU, in zonnepanelen gestoken met het vooruitzicht van hun investering te kunnen genieten en te kunnen bijdragen tot de hernieuwbare energie. Vlaanderen daarentegen neemt iedere incentive weg zowel bij de bestaande bezitters van zonnepanelen, die om begrijpelijke redenen meer en meer hun panelen willen afschakelen, een (batterijen plaatsen is een nodeloze, niet ecologische investering), als bij eventuele toekomstige investeerders.Het moet kunnen de teruglopende teller opnieuw in te stellen daar het Grondwettelijk in zijn arrest van 14 januari 2021 niet het principe van de terugdraaiende teller heeft vernietigd maar de beslissing van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering ter zake, daar de bevoegdheid er een was van de Federale Overheid, van de CREG en van de VREG en niet van de Vlaamse regering.Laat de DM, de geleverde energie optellen en de gebruikte optellen en het verschil aanrekenen.Waar wacht men op om dit te verwezenlijken?

Voorbeeld 4

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 14 januari 2021 niet het principe van de terugdraaiende teller vernietigd. Het Hof heeft de beslissing van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering ter zake vernietigd enkel en alleen omdat bij toepassing van dit mechanisme de exclusieve bevoegdheid een was van de Federale Overheid, van de CREG en van de VREG in bepaalde domeinen met de voeten wordt getreden. De BELOFTE van Tommelein was meer dan een belofte het was een BESLISSING / DECREET van de voltallige Vlaamse regering.
Het mechanisme van de terugdraaiende teller zou nog steeds kunnen via de DM gezien de DM een slimme meter is kan hij optellen en aftrekken. Hij telt de stroom op die een gezin op het net zet, telt de stroom op die een gezin van het net afneemt en maakt de aftreksom. Het verschil wordt terugbetaald of aangerekend.
Mvr de Minister beleg een vergadering met de federale overheid, de VREG en de Creg en jullie kunnen het mechanisme terug toepassen, in Wallonië kan het, DUS? Waar wacht u op ?

Voorbeeld 5

Wat we vragen is een correcte behandeling, het gebruik van onze opgewekte energie, dit gedurende de ganse duurtijd van onze, met onze zuurverdiende spaarcenten, geplaatste zonnepanelen, hierbij is iedereen gebaat, degene die al jaren de panelen heeft geplaatst en degene die er pas heeft gezet. Zo maken we samen groene stroom zodat voor Vlaanderen de klimaatboetes verminderen, die boetes zijn ook onze centen . Dit kan perfect via de DM men kan de afgenomen energie registreren en deze opgewekte energie aftrekken en het verschil aan rekenen of vergoeden. Dit is mogelijk aangezien het grondwettelijk hof de beslissing van het parlement heeft vernietigd en niet het mechanisme van de terugdraaiende teller.Wanneer wordt hier werk van gemaakt?Heel wat gezinnen zitten in de problemen, ze zijn hun spaarcenten kwijt, worden in de armoede geduwd / verminderde koopkracht voor onze economie en kunnen amper hun opgewekte energie terug gebruiken en zitten met een supplementair kostenplaatje. Praat ons niet over batterijen, zowat de meesten hebben de rekening gemaakt, het werkt niet en het is enkel een bijkomende kost.wanneer maakt u er werk van om via de digitale meter de op- en aftreksom te maken van geïnjecteerde energie en afgenomen energie en deze te verrekenen?

Voorbeeld 6

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 14 januari 2021 niet het principe van de terugdraaiende teller vernietigd als zijnde een mechanisme dat in Vlaanderen een overcompensatie voor de zonnepanelen zou inhouden. In Wallonië wordt het trouwens nog steeds toegepast en in het Brussels Gewest worden gratis zonnepanelen geplaatst en genieten de gebruikers van gratis elektriciteit.Het Hof heeft de beslissing van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering ter zake (het is dus meer dan een belofte die door bepaalde politici werd gedaan) vernietigd enkel en alleen omdat bij toepassing van dit mechanisme de exclusieve bevoegdheid van de Federale Overheid, van de CREG en van de VREG in bepaalde domeinen met de voeten wordt getreden. Voormeld compensatiemechanisme houdt in dat een gedeeltelijke vrijstelling wordt verleend van de transmissietarieven, wat een exclusieve federale bevoegdheid is. De Vlaamse Overheid is enkel bevoegd voor de distributietarieven. Het houdt tevens de gedeeltelijke vrijstelling in van de federale bijdrage en de BTW, wat eveneens exclusieve federale bevoegdheden zijn.HET MECHANISME VAN DE TERUGDRAAIENDE ANALOGE OF DIGITALE TELLER ZOU DUS NOG STEEDS KUNNEN GELDEN VOOR ZOVER DE VEREISTE BESLISSINGEN DOOR DE BEVOEGDE OVERHEDEN WORDEN GENOMEN. Dit pad wordt door de Vlaamse regering verlaten om een einde te stellen aan de zogezegde overcompensatie, alhoewel het eerst toch de bedoeling was om dit systeem nog 15 jaar te handhaven, wat trouwens maar normaal zou zijn aangezien dit mechanisme nog steeds geldt in Wallonië, dat toch ook nog deel uitmaakt van dit land. Indertijd werd ons de belofte gedaan dat de terugdraaiende meter was voor het leven. MEN KAN DIT SYSTEEM UITERAARD VERVANGEN DOOR DE kWh DIE DOOR DE BEZITTERS VAN ZONNEPANELEN OP HET NET WORDEN GEÏNJECTEERD TE VERGOEDEN. Maar dan moet het gaan om redelijke vergoeding en niet om het belachelijk laag bedrag dat nu van toepassing is. DE INVESTERING IN ZONNEPANELEN VERGELIJKEN MET HET ISOLEREN VAN DAKEN EN MUREN OF ANDERE KLIMAATVRIENDELIJKE INVESTERINGEN IS APPELEN MET PEREN VERGELIJKEN. Bij deze laatste soort investeringen is geen derde gemoeid. Bij zonnepanelen daarentegen wordt op het net, dat niet toebehoort aan de bezitter van zonnepanelen, elektriciteit geïnjecteerd waarvoor toch een billijke vergoeding moet betaald worden. Bezitters van zonnepanelen zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Ik wens wel een behoorlijke vergoeding te bekomen voor wat ik injecteer op het net aangezien ik een meer dan behoorlijke vergoeding moet betalen voor de elektriciteit die ik van dit net afneem. Voor wat hoort wat. Aangezien omvormers slechts een tijdelijke levensduur hebben , moet ik die dan op mijn kosten vervangen zonder ook hiervoor enige vergoeding te krijgen, terwijl ik omzeggens gratis elektriciteit moet produceren volgens het Vlaamse voorstel. De hevige reactie van de zonnepaneelbezitters tegen de voorgestelde compensatie is dan ook meer dan gerechtvaardigd. Wanneer gaat de Vlaamse regering een vergadering beleggen met de Federale, de VREG en de CREG om dit recht te trekken?

Oproep aan alle gedupeerden

Copiëer één van de voorbeelden, pas het aan naar uw eigen situatie en verzendt het in een email naar : dezevendedag@een.be. De manier om druk te zetten op de overheid is : laat ze niet met rust en dwing ze publiek een antwoord te geven op uw vragen.

Samen zijn wij ook sterk

De eerste info-avond

Beste leden en geinteresserden,

De eerste info-avond komt eraan. Op 10 september houden wij onze eerste bijeenkomst voor hen die meer willen weten van onze doelstellingen en de manier waarop we deze willen bereiken. In de eerste plaats gaat het over de terugdraaiende teller of een volwaardig altenatief. Voorts zullen wij jullie wat meer verduidelijking brengen in het toekomstige capaciteitstarief en als laatste brengen we jullie op de hoogte van onze visie op een duurzaam beleid.